Er regionsrådet en sundheds og sygehusbestyrelse?

Lidt polemisk kan man kalde regionsrådet for en ”sundheds- og sygehusbestyrelse” med supplerende opgaver. De økonomiske fakta er, at 23,6 mia. af det samlede budget på 27,9 mia. går til sundhed. Regner vi anlægsudgifterne med bliver det ca. 25 mia. Der er så en god mia. til det sociale område og en mia. til administration og alt det andet!
Regionerne burde have mere power på flere områder end sundhed. Men det er der næppe politisk flertal for. Til gengæld er flere partiers planer om at skrotte regionerne forstummet noget. Det har vist sig meget praktisk og bekvemt for regering og folketing at overlade administrationen af det vanskelige sundhedsområde til det regionale niveau. Det sparer de centrale beslutningstagere fra at deltage i den svære strukturdebat om placering af akutmodtagelser og specialer. Den overordnede styring har de sikret sig økonomisk og lovgivningsmæssigt.
Sundhedsprincipper
Den geografiske strukturdebat vil nok fortsætte som prioritetsdiskussioner med lokalpatriotiske elementer. Men den centrale diskussion må fokusere på principperne for regionens sundhedsvæsen. De fleste er i dag enige om, at når det gælder behandling specielt i form af operationer, så skal det ske på et højt specialiseret niveau. Helt nye undersøgelser viser med al tydelighed, at de afdelinger, der har stor rutine i bestemte typer af operationer, har langt færre fejl. Det betyder samling af specialerne i bestemte centre, hvor den bedste behandling på højt niveau kan opnås. Det betyder, at mange patienter må bevæge sig, når de skal behandles.
Sideløbende med den udvikling må der til gengæld stilles store krav til nærhed og tilgængelighed i den primære sundhedssektor. Det skal være let at komme i kontakt med egen læge, sygepleje og få efterbehandling. Almen praksis skal forblive borgernes indgangsportal til sundhedsvæsenet. Der skal sikres lægebetjening i alle dele af regionen – om nødvendigt med etablering af nye samarbejdsformer eller regionsdrevne klinikker.
Endelig skal der over hele regionen skabes sikkerhed for hurtig livreddende behandling ved ulykker og akut sygdom. Det må sikres ved et solidt ambulanceberedskab kombineret med lægebiler og helikopter.
Med udgangspunkt i disse principper skulle det være muligt at få en konstruktiv debat om sundhedsvæsenet i regionen uden den opslidende og lidet konstruktive geografiske kamp, som prægede sidste valgkamp.
De sidste 2 milliarder
På socialområdet har regionen en central opgave i at sikre tilbud til udsatte grupper, specielt børn og unge. Det er vigtigt at regionen i åben dialog med kommunerne kan fokusere på de specialiserede opgaver, som er for tunge til det kommunale niveau.
De mange øvrige områder, hvor regionen har indflydelse er ikke de mindst spændende. Det gælder om at sikre en regional udvikling på erhvervsområdet. En af forudsætningerne for dette er et bredt uddannelsestilbud i hele regionen og en aktiv kulturpolitik med høj kvalitet og geografisk spredning.

Om Johannes

Uddannelse • Aarhus Universitet, Europastudier ved Center for Europæiske kulturstudier, 1994-1996 • Aarhus Universitet , Nordisk sprog og litteratur, 1969-1975. cand. mag 1975 • Aarhus Universitet, Historie, 1973-1975, cand. mag. 1975 • Civilforsvarskorpset, Befalingsmand af reserven 1967-1969, • Viborg Katedralskole , student 1967 Undervisningserfaring • Gæstelærer ved Aarhus Universitet Center for Europæiske Kulturstudier 1999 • Censor ved Aarhus Universitet, Center for Europæiske Kulturstudier , 2001- • Lærer ved Holstebro Gymnasium, 1978-2000, 2002-2007, 2009- • Lærer ved Holstebro Handelsskole, 1975-1978 • Undervisningsassistent, Aarhus Universitet, Institut for Nordisk sprog og litteratur, 1973-1975 • Lærer i dansk for udlændinge, Folkeuniversitetet i Århus 1972-75 Politisk arbejde • Medlem af Europaparlamentet 2007 - 2009 • Statsrevisor 2002- 2007 • Vicepræsident i ELDR 2002- 2008 • Fungerende kulturminister 2001 • Kirkeminister 2000-2001 • Landsformand Det Radikale Venstre, 1997-2000 • Forskellige organisatoriske poster i Det Radikale Venstre 1981- Andet • Medlem af Danmarks Radios bestyrelse 1999-2000 • Organisator af European Youth Parliament i Holstebro, 1994
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.